תחום: חופשי:
 תושבים ובעלי עסקים יקרים

התמורות הכלכליות בשנה האחרונה הביאו את המועצות לצאת ביוזמה משותפת לחיזוק הכלכלה המקומית בגולן ובקצרין, במטרה להגביר את הצריכה הכלכלית בגולן דווקא מתוכנו, אחד מהשני.

אינדקס העסקים בגולן הוא פלטפורמה נוספת החושפת את מגוון העסקים והשירותים בגולן ומאפשרת לתושבי האזור להכיר את בעלי העסקים והמקצועות החופשיים ולהשתמש בשירותיהם בעת הצורך.